Bạn đang có một công việc ổn định và chức vụ cao, có một văn phòng làm việc riêng để hàng ngày tiếp những vị khách quan trọng. Thế nhưng bạn có thói quen nhìn ngắm và thay đổi nội thất văn phòng của mình để làm mới bản thân bằng nội thất 190 không. […]