Lan cầm kết quả chụp X-quang , trở lại phòng khám răng cũ gặp bác sỹ chỉnh nha của mình, cô đưu phim chụp cho bác sỹ chờ ông kiểm tra và cho kết quả. Sau một thời gian xem phim chụp về hạm răng khấp khểnh của Lan, bác sỹ chỉnh nha nói cho […]